Złota świątynia Sikhów

Delhi to miasto wielokulturowe, a co za tym idzie – miasto wielu kultów. Jedna z mniejszości religijnych to Sikhowie, wyznający wiarę w dziesięciu guru oraz kierujący się w życiu księgą Sri Guru Granth Sahib. Na przekór hinduistycznym wierzeniom jest to bractwo, które nie uznaje podziału na kasty, posiada surowe wymogi etyczne, ale jest jednocześnie życzliwe w stosunku do osób wierzących w inne religie. Złota Świątynia, jedno z miejsc kultu Sikhów, pozostaje otwarta dla wszystkich turystów, a przy wejściu do niej każdy witany jest karah, powitalną przekąską.

Wewnątrz Złotej świątyni

Złota Świątynia została wybudowana w miejscu egzekucji jednego z guru Sikhów, uznawanego od tamtej pory za męczennika. Jej potoczna nazwa wzięła się od złotej kopuły budynku. Miejsce otaczają strażnicy, których funkcja wynika bardziej ze zwyczaju niż z rzeczywistej potrzeby ochrony. Żeby wejść do środka, należy zdjąć obuwie i przywdziać nakrycie głowy, do tego nie wolno mieć przy sobie żadnych używek. Co dość nietypowe dla hinduskich wierzeń, w sikhijskiej świątyni nie ma żadnych boskich posągów lub malowideł. Jednym z przekonań sikhizmu jest, że każdy może czcić swojego Boga, bez względu na to, jakie nada mu imię.

Na środku Złotej Świątyni znajduje się ołtarz, a na nim księga Guru, którą ozdabia złocony i okwiecony baldachim. Nie ma nakazu, według którego kobiety i mężczyźni powinni siedzieć osobno, zwyczajowo jednak panowie siadają bliżej ołtarza, a panie bliżej wejścia. W ciągu dnia miejscowi muzycy wykonują religijne śpiewy, do których dołączają wierni. Inne sanktuarium Sikhów to Złota Świątynia w Amritsarze, pełniąca funkcję głównego ośrodka kultu.

Recent Posts